Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Công bố 03 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý
Ngày cập nhật 27/03/2023

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 công bố danh mục ba (03) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp (03 TTHC)

1. Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý

- Thời gian giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, người tiếp nhận yêu cầu phải kiểm tra các nội dung có liên quan đến yêu cầu trợ giúp pháp lý và trả lời ngay cho người yêu cầu về việc hồ sơ đủ điều kiện để thụ lý hoặc phải bổ sung giấy tờ, tài liệu có liên quan

- Phí, lệ phí: không

- Địa điểm thực hiện và cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, qua fax, hình thức điện tử đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế (địa chỉ: số 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý (tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp; tổ chức tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

2. Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý

- Thời gian giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

- Phí, lệ phí: không

- Địa điểm thực hiện và cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, qua fax, hình thức điện tử đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế (địa chỉ: số 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) hoặc tổ chức tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý hoặc  người thực hiện trợ giúp pháp lý (Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo phân công của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý, Tư vấn viên pháp luật có 02 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật  trở lên làm việc tại tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý, Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

3. Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

- Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Phí, lệ phí: không

- Địa điểm thực hiện và cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, qua fax, hình thức điện tử đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế (địa chỉ: số 09 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý (tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp; tổ chức tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 605.444
Truy cập hiện tại 309