Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”
Ngày cập nhật 08/09/2023

Ngày 05/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương ban hành Công văn số 9274/UBND-TĐKT yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, thanh tra hoạt động của các công ty, doanh nghiệp có liên quan hoạt động tài chính, cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn để kịp thời phát hiện các hoạt động có liên quan tín dụng đen, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tiếp tục triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 08/9/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 của Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo; tập trung chỉ đạo các đơn vị cơ sở nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng , phường, thị trấn không có hoạt động tín dụng đen”, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Giao Sở Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng Thông tin điện tử - Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phương thức, thủ đoạn có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 566.098
Truy cập hiện tại 782