Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững
Ngày cập nhật 24/01/2024
(CTTĐT) - Chiều ngày 19/01, tại UBND huyện Phú Lộc, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức phiên họp quý IV/2023 để tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự phiên họp có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Phạm Hương Giang; cùng các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh.
 
Theo báo cáo của Ban đại diện NHCSXH tỉnh, năm 2023, bám sát nghị quyết của HĐQT NHCSXH, cũng như các định hướng, chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban đại diện tỉnh đã chỉ đạo NHCSXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bản tỉnh, tập trung triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, vì thế trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét, tích cực, tăng trưởng đi đôi với chất lượng ổn định, bền vững.  Hoạt động NHCSXH tham gia tích cực, hiệu quả vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Kết quả hoạt động về nguồn vốn thực hiện tại Chi nhánh đạt 4.383,4 tỷ đồng, tăng 574,8 tỷ đồng so với năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng 15,09% (nguồn vốn trung ương tăng 535,4 tỷ đồng, tăng 14,72%, nguồn vốn địa phương tăng 39,4 tỷ đồng, tăng 23,15%). Tổng dư nợ đến 31/12/2023 đạt 4.375,4 tỷ đồng với 96.377 khách hàng còn dư nợ, tăng 576,6 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ toàn chi nhánh đạt 15,2%.

Doanh số cho vay năm 2023 đạt 1.875 tỷ đồng, với 38.622 lượt khách hàng được vay vốn, tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay học sinh sinh viên, cho vay NS&VSMTNT, cho vay xuất khẩu lao động, cho vay giải quyết việc làm,…

 

Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Phạm Hương Giang báo cáo tại hội nghị

 

Năm 2023, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần tích cực trong việc cải thiện và nâng cao đời sống của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đã đáp ứng kịp thời cho gần 17.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn từ NHCSXH để phục vụ cho sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống; trên 1.700 lượt hộ vay vốn Chương trình hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn để đầu tư, mở rộng hoạt động SXKD nhằm tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống hộ gia đình.

Thực hiện chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho trên 8.930 lao động, tạo điều kiện để người lao động phát triển sản xuất, giải quyết tình trạng thất nghiệp cho người lao động trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng cao tại các địa phương, đồng thời tạo điều kiện cho 378 lao động được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Chương trình tín dụng học sinh sinh viên đã đáp ứng cho 913 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; cho vay 260 hộ xây dựng 260 căn nhà với tổng số tiền giải ngân gần 114,2 tỷ đồng từ nguồn vốn cho vay Nhà ở xã hội. Tổng hợp nguồn vốn đầu tư của các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần tích cực để giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 3,56% cuối năm 2022 xuống còn 2,27% cuối năm 2023 (giảm 1,29%), góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện giảm nghèo một cách bền vững, tạo việc làm cho lao động, đảm bảo an sinh xã hội.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Nguyễn Thanh Bình, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thúc đẩy đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến với các đối tượng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023. Từ đó, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã có những chuyển biến tích cực trong việc chỉ đạo thực hiện hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và tiến trình xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đề nghị tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng, Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 10/8/2021 của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội tại địa phương một cách hiệu quả và thiết thực hơn nữa trong giai đoạn mới, trọng tâm là tăng cường nguồn lực từ địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Các cơ quan, địa phương cần tổ chức triển khai thực hiện một cách quyết liệt và đồng bộ, để có những cơ chế chính sách hỗ trợ cho các đối tượng. Tạo điều kiện để huy động nguồn vốn, giải quyết nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu lao động của người dân. Khuyến khích các mô hình sản xuất hay, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Qua đó, chi nhánh NHCSXH cần bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội cũng như định hướng phát triển của tỉnh trong năm 2024 từ đây phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung giải ngân các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được giao trong năm 2024 ngay từ những ngày đầu năm, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, phù hợp với nhu cầu và phương án vay vốn, sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh tồn tại, thiếu sót trong hoạt động tại các điểm giao dịch xã cả về hình thức, nội dung và quy trình thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách. Bên cạnh đó, phát huy tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành và địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ và kế hoạch đề ra trong năm 2024.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2023.(ảnh dưới)

 

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 719.016
Truy cập hiện tại 623