Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Cải cách hành chính >> Tình hình giải quyết TTHC
BÁO CÁO Công tác Cải cách hành chính Quý I năm 2024 Thực hiện công văn số 172/ PNV- CCHC ngày 04/03/2024 của Phòng Nội vụ thành phố Huế về việc thực hiện chế độ báo cáo CCHC; Quyết định số 10/QĐ-UBND...
Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND xã Hương Thọ về ban hành Kế hoạch CCHC năm 2023 với trọng tâm là thực hiện chuyển đổi số; UBND xã Hương Thọ báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính...
Thực hiện chế độ báo cáo quý I/2023, UBND xã Hương Thọ tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ ngày 15/12/2022 đến ngày...
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 566.171
Truy cập hiện tại 785