Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Cải cách hành chính >> Kết quả rà soát kiểm soát TTHC
Thực hiện Công văn số 1415/UBND-KSTT ngày 08/3/2023 của UBND thành phố về báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và...
Thực hiện Công văn số 1415/UBND-KSTT ngày 08/3/2023 của UBND thành phố về báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và...
Thực hiện Công văn số 1415/UBND-KSTT ngày 08/3/2023 của UBND thành phố về báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và...
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 319.999
Truy cập hiện tại 5