Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Cải cách hành chính
BÁO CÁO Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử  Quý I năm 2024   Kính gửi:  UBND Thành phố...
BÁO CÁO Công tác Cải cách hành chính Quý I năm 2024 Thực hiện công văn số 172/ PNV- CCHC ngày 04/03/2024 của Phòng Nội vụ thành phố Huế về việc thực hiện chế độ báo cáo CCHC; Quyết định số 10/QĐ-UBND...
KẾ HOẠCH Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý  chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã Hương Thọ năm 2024  
KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hương Thọ  
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2024  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 565.961
Truy cập hiện tại 778