Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 28/03/2023

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Có Danh mục TTHC kèm theo). Cụ thể như sau:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Kèm theo Quyết định số 632 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

 
   

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT

Tên thủ tục hành chính

(Mã TTHC)

Thời gian giải quyết

Phí, lệ phí (nếu có)

Địa điểm và Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (1.001776)

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:

- UBND cấp xã: 10 ngày làm việc;

- Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội: 07 ngày làm việc;

- Chủ tịch UBND cấp huyện: 03 ngày làm việc;

 

Không

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp
xã; Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính
sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

- Cơ quan quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện;

- Cơ quan trực tiếp phối hợp thực hiện: UBND cấp xã; Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện

* Ghi chú:

- Nội dung chi tiết thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 292/QĐ-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 563.421
Truy cập hiện tại 4