Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tổ chức triển khai Thể lệ Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ, công chức, viên chức năm 2023
Ngày cập nhật 25/05/2023

Ngày 17/3/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023. Tiếp đó, ngày 13/5/2023, Ban Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 ban hành Quyết định số 74/QĐ-BTCHT về quy định Thể lệ Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 (có Thể lệ Hội thi kèm theo). Nhằm đảm bảo hiệu quả và đạt kết quả cao trong tham gia Hội thi, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố và theo đề nghị của Phòng Nội vụ thành phố yêu cầu các địa phương thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai sâu rộng Thể lệ Hội thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia dự thi đầy đủ theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2262/UBND-CCHC ngày 31/3/2023. 

2. UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 01 video clip không quá 05 phút dưới dạng: phóng sự, tiểu phẩm để tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công hoặc những mô hình, sáng kiến, giải pháp, … đẩy mạnh cải cách hành chính tại địa phương.

3. Khuyến khích các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp vận động cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng tham gia phần thi xây dựng video clip tuyên truyền về cải cách hành chính.

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 566.027
Truy cập hiện tại 783