Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Danh mục quy trình TTHC xã Hương Thọ
Ngày cập nhật 16/02/2023

UBND xã Hương Thọ niêm yết Danh mục quy trình TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Hương Thọ, cụ thể như sau: 

THỦY LỢI (3 THỦ TỤC)

 

CHÍNH SÁCH (1 THỦ TỤC)

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI (1 THỦ TỤC)

 

NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (8 THỦ TỤC)

 

DÂN QUÂN TỰ VỆ (2 THỦ TỤC)

 

THÔNG BÁO THÀNH LẬP TỔ HỢP TÁC (3 THỦ TỤC)

 

PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI (5 THỦ TỤC)

 

QUY HOẠCH XÂY DỰNG (1 THỦ TỤC)

 

LĨNH VỰC Y TẾ (1 THỦ TỤC)

 

HÒA GIẢI CƠ SỞ (4 THỦ TỤC)

 

PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (2 THỦ TỤC)

 

BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM (6 THỦ TỤC)

 

PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (1 THỦ TỤC)

 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (3 THỦ TỤC)

 

BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (1 THỦ TỤC)

 

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (2 THỦ TỤC)

 

NUÔI CON NUÔI (3 THỦ TỤC)

 

HỘ TỊCH (24 THỦ TỤC)

 

MÔI TRƯỜNG (2 THỦ TỤC)

 

CHỨNG THỰC (11 THỦ TỤC)

 

ĐẤT ĐAI (2 THỦ TỤC)

 

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (5 THỦ TỤC)

 

NGƯỜI CÓ CÔNG (1 THỦ TỤC)

 

VĂN HÓA - THỂ THAO (7 THỦ TỤC)

 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (5 THỦ TỤC)

 

QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN (2 THỦ TỤC)

 

BẢO TRỢ XÃ HỘI (8 THỦ TỤC)

 

TRỒNG TRỌT (1 THỦ TỤC)

 

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG (4 THỦ TỤC)

 

TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (10 THỦ TỤC)

 

STT

Tên thủ tục

 

128

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện).

 

129

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

 

130

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

 

STT

Tên thủ tục

 

127

Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

 

STT

Tên thủ tục

 

126

Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ.

 

STT

Tên thủ tục

 

118

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

 

119

Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị

 

120

Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung

 

121

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

 

122

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

 

123

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

 

124

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng

 

125

Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến.

 

STT

Tên thủ tục

 

116

Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết.

 

117

Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết

 

STT

Tên thủ tục

 

113

Thông báo thành lập tổ hợp tác

 

114

Thông báo thay đổi tổ hợp tác

 

115

Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

 

STT

Tên thủ tục

 

108

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu.

 

109

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh.

 

110

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

 

111

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội.

 

112

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai.

 

STT

Tên thủ tục

 

107

Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp xã

 

STT

Tên thủ tục

 

106

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

 

STT

Tên thủ tục

 

102

Thủ tục công nhận hòa giải viên

 

103

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

 

104

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

 

105

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

STT

Tên thủ tục

 

100

Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện

 

101

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

 

STT

Tên thủ tục

 

94

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

 

95

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

 

96

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 

97

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

 

98

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

 

99

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

 

STT

Tên thủ tục

 

93

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

 

STT

Tên thủ tục

 

90

Thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhập

 

91

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

 

92

Thủ tục thực hiện việc giải trình

 

STT

Tên thủ tục

 

89

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

 

STT

Tên thủ tục

 

87

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

 

88

Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật

 

STT

Tên thủ tục

 

84

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

85

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

 

86

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

 

STT

Tên thủ tục

 

60

Thủ tục đăng ký khai sinh

 

61

Thủ tục đăng ký kết hôn

 

62

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

63

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

 

64

Thủ tục đăng ký khai tử

 

65

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

 

66

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

 

67

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

 

68

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

69

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

70

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

71

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

72

Thủ tục đăng ký giám hộ

 

73

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

 

74

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

75

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

76

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

 

77

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

78

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

 

79

Thủ tục đăng ký lại khai tử

 

80

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

 

81

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

82

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

83

Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch

 

STT

Tên thủ tục

 

58

Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

 

59

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

 

STT

Tên thủ tục

 

47

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

 

48

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

49

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

 

50

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

 

51

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

52

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

53

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

54

Thủ tục chứng thực di chúc

 

55

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 

56

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

57

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

 

STT

Tên thủ tục

 

45

Thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã

 

46

Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai

 

STT

Tên thủ tục

 

40

Thủ tục tiếp công dân

 

41

Xử lý đơn thư

 

42

Giải quyết khiếu nại lần đầu

 

43

Giải quyết tố cáo

 

44

Giải quyết khiếu nại lần đầu

 

STT

Tên thủ tục

 

39

Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

 

STT

Tên thủ tục

 

32

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 

33

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

 

34

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

 

35

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

 

36

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

 

37

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

 

38

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

 

STT

Tên thủ tục

 

27

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 

28

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

29

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

 

30

Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

31

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

 

STT

Tên thủ tục

 

25

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

 

26

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

 

STT

Tên thủ tục

 

17

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

 

18

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

 

19

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

 

20

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

 

21

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

 

22

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

 

23

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng

 

24

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

 

STT

Tên thủ tục

 

16

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

 

STT

Tên thủ tục

 

12

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

13

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 

14

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

 

15

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

STT

Tên thủ tục

 

2

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

 

3

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

 

4

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

5

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

6

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

7

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

 

8

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

9

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

10

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

11

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

 

KHUYẾN NÔNG (1 THỦ TỤC)

 

STT

Tên thủ tục

 

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

 

 

 

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 566.057
Truy cập hiện tại 784