Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Kế hoạch Đánh giá nội bộ thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 năm 2024
Ngày cập nhật 08/05/2024

KẾ HOẠCH

 

Đánh giá nội bộ thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo

Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 năm 2024

 

Nhằm duy trì tốt Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015, UBND xã Hương Thọ lập kế hoạch đánh giá nội bộ năm 2024 cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Đánh giá kết quả thực hiện quy trình quản lý chất lượng nhằm không ngừng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 tại UBND xã Hương Thọ.

- Cuộc đánh giá được tổ chức tốt sẽ giúp cho cơ quan nhận biết đầy đủ, chính xác các vấn đề cần khắc phục và cải tiến để từng bước xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng thuận tiện, dễ dàng trong áp dụng và đạt hiệu quả tối ưu.

- Yêu cầu thành viên của đoàn đánh giá phải là người am hiểu các hoạt động được đánh giá, đồng thời phải được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để có thể xem xét về thực hiện các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng trong từng tình huống cụ thể.

         2. Nội dung, phương pháp, thời gian, đối tượng đánh giá:

         a. Nội dung:

         Các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 tại UBND xã Hương Thọ.

         b. Phương pháp kiểm tra, đánh giá:

         - Đoàn kiểm tra thực hiện việc đánh giá thông qua việc đối chiếu, so sánh với các quy trình công việc đã được ban hành.

         - Kết hợp giữa so sánh, đối chiếu các hồ sơ giải quyết, sổ sách ghi chép, tiếp xúc với các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính để đánh giá về mức độ hài lòng của các tổ chức.

c. Thời gian, đối tượng được đánh giá:

Bộ phận được đánh giá:

- Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch:         Tháng 8/2024

- Lĩnh vực ĐC-XD-NN&MT:            Tháng 8/2024

3. Trách nhiệm của đoàn kiểm tra, đánh giá: Xây dựng chương trình, đề cương và tiến hành tổ chức đánh giá.

4. Tổ chức thực hiện:

Đoàn kiểm tra căn cứ kế hoạch tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá; bộ phận được đánh giá cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, giải trình làm rõ các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, đánh giá nội bộ để tổ chức đánh giá đạt yêu cầu đề ra./.

 

Tập tin đính kèm:
UBND xã Hương Thọ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 605.476
Truy cập hiện tại 316