Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hương Thọ: tập trung triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2022
Ngày cập nhật 30/05/2022

Căn cứ Công văn số 377/PKT-NN ngày 26/5/2022 của Phòng Kinh tế thành phố Huế về việc tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2022.

UBND xã Hương Thọ ban hành Thông báo số 838/TB-UBND ngày 30/5/2022 về việc tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2022.

                   Nhằm đảm bảo gieo, cấy lúa vụ Hè Thu đúng khung lịch thời vụ, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết đến sinh trưởng, phát triển của cây lúa và các loại cây trồng khác. Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ thông báo tập trung triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2022 cụ thể như sau:

          1. Huy động tối đa công suất của các loại máy làm đất để cày lật đất ngay sau khi thu hoạch và thực hiện các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ theo Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

          2. Triển khai gieo, cấy các loại cây trồng đúng theo Công văn số 278/PKT-NN ngày 04/05/2022 của phòng Kinh tế về hướng dẫn lịch thời vụ gieo trồng vụ Hè Thu 2022. Trong đó, cần tăng tỷ lệ, cơ cấu hợp lý các giống có thời gian sinh trưởng cực ngắn như TH5, PC6… trên các diện tích gieo cấy muộn để đảm bảo lịch thời vụ gieo trồng. Đồng thời, rà soát số lượng, chủ động chuẩn bị mức cao nhất giống cây trồng, vật tư đầu vào,.. cho sản xuất vụ Hè Thu.

          3. Triển khai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả, nhất là đối với những diện tích đất trồng lúa bị khô hạn thiếu nước tưới sang cây trồng cạn sử dụng ít nước hơn.

          4. Sử dụng thuốc trừ cỏ an toàn và hiệu quả. Tổ chức diệt chuột, ốc bươu vàng để hạn chế mật độ, giảm thiệt hại ở mức thấp nhất. Nông dân hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật từ khi gieo sạ đến 35 ngày sau khi gieo sạ để bảo vệ các loài sinh vật có ích.

          5. Đề nghị Hợp tác xã nông nghiệp Hương Thọ theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chuẩn bị tốt các phương án chống hạn, bảo vệ công trình đầu mối. Chủ động đắp các đập tạm, lắp đặt trạm bơm chuyền ở các vùng cao và huy động máy bơm dầu để bơm phục vụ tưới cho các diện tích có khả năng bị hạn. Vận động nhân dân cùng tham gia làm công tác thủy lợi: bảo vệ công trình đầu mối, tổ chức phát dọn, gia cố kênh mương nội đồng để tích nước, phòng chống khi có hạn xảy ra và các diễn biến xấu của thời tiết.

          6. Đài truyền thanh xã thông báo rộng rãi, liên tục trên hệ thống truyền thanh; Thôn trưởng lồng ghép các cuộc họp để phổ biến đến bà con nông dân được rõ và thực hiện.

          UBND xã đề nghị các tổ chức, cá nhân, các ngành liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Văn Hải
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 605.211
Truy cập hiện tại 267