Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hương Thọ: Thông báo công khai xác định đối tượng lấn chiếm đất rừng, chủ cây trên diện tích đất rừng thống nhất nhận bàn giao tại Tiểu khu 123, 124 xã Hương Thọ
Ngày cập nhật 21/06/2022

Ngày 21/6/2022 UBND xã Hương Thọ ban hành Thông báo số 907/TB-UBND về công khai xác định đối tượng lấn chiếm đất rừng, chủ cây trên diện tích đất rừng thống nhất nhận bàn giao tại Tiểu khu 123, 124 xã Hương Thọ, cụ thể như sau:

Quá trình phối hợp quản lý với Công ty TNHHNN MTV lâm nghiệp Tiền phong trên diện tích đất rừng thống nhất nhận bàn giao tại Tiểu khu 123, 124 phát hiện tình trạng chiếm đất rừng để trồng cây keo lai nhưng không xác định được đối tượng vi phạm. Cụ thể theo các biên bản thống nhất nhận bàn giao gồm:

          (1) Biên bản bàn giao ngày 15/10/2014 diện tích đất sạch khoảng 25 ha (héc ta) hiện nay có các vị trí cây keo lai khoảng hơn 01 năm tuổi đến 02 năm tuổi diện tích khoảng 1,8ha (héc ta) giáp với chủ cây keo hiện trạng ông Nguyễn Phúc Nhuận (Kim Ngọc), ông Lê Nọ (La Khê Trẹm), ông Nguyễn Văn Hiền (Định Môn); Vị trí cây keo lai khoảng hơn 01 năm tuổi diện tích khoảng 2,7ha (héc ta) giáp với chủ cây keo hiện trạng ông Mai Văn Thành (Định Môn), ông Nguyễn Văn Hiền (Định Môn), ông Mai Văn Toàn (Định Môn).

          (2) Biên bản bàn giao ngày 12/8/2015 khu vực Sơn thọ (nay là thôn Kim Ngọc) diện tích đất sạch khoảng 4,68 ha (héc ta) hiện nay có các vị trí cây keo lai khoảng dưới 01 năm tuổi diện tích khoảng 1,2ha (héc ta) giáp với chủ cây keo hiện trạng ông Nguyễn Sơn (Kim Ngọc), ông Hoàng Văn Luyến (Kim Ngọc), ông Huy Trường (Kim Ngọc); Vị trí cây keo lai khoảng hơn 01 năm tuổi đến 02 năm tuổi diện tích khoảng 2,5ha (héc ta) giáp với chủ cây keo hiện trạng ông Huy Trường (Kim Ngọc), ông Đỗ Cao Thuận (Kim Ngọc), ông Kim Hậu (Kim Ngọc).

                   Nhằm thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, cũng như đảm bảo quyền lợi của công dân liên quan đến số cây keo lai nêu trên; UBND xã Hương Thọ thông báo một số nội dung sau:

                   1. Đề nghị chủ cây keo lai nêu trên tiến hành đăng ký nhận chủ, cung cấp thông tin đến UBND xã Hương Thọ qua công chức Địa chính xã (phụ trách đất đai); đồng thời trả lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

                   2. Địa điểm công khai: Trụ sở UBND xã và điểm sinh hoạt cộng đồng các thôn Định Môn, Kim Ngọc, La Khê Trẹm, Thạch Hàn, Hoà An, Liên Bằng, La Khê Bãi, Hải Cát.

                   3. Thời gian công khai: cho công chúng thực hiện trong thời gian 30 kể từ ngày 22/6/2022 đến ngày 21/7/2022. Quá thời gia nêu trên nếu không có chủ nhận, UBND xã lập phương án quản lý trình UBND thành phố Huế phê duyệt theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, mọi việc khai báo thêm hoặc khiếu nại sẽ không được giải quyết.

          4. Đài truyền thanh xã thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh; Các thôn trưởng tổ chức thông báo đến toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn rõ để thực hiện.

          UBND xã đề nghị các tổ chức, cá nhân, các ngành liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Văn Hải
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 605.485
Truy cập hiện tại 319