Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hương Thọ: Thông báo công khai Kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2022 của xã Hương Thọ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 05/10/2022

Căn cứ Công văn số 688 /PKT-NTM ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Phòng Kinh tế thành phố Huế về việc đăng ký “xã đạt chuẩn nông thôn mới” và Công văn số 03/UBND-CV ngày 05/01/2022 của UBND xã Hương Thọ về việc đăng ký “xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2022.

Ngày 03/10/2022 UBND xã Hương Thọ Ban hành Thông báo số 1020/TB-UBND ngày 03/10/2022 với các nội dung cụ thể sau:

Trân trọng thông báo: Công khai kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2022 của xã Hương Thọ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế để đề nghị lên UBND thành phố Huế quyết định công nhận xã Hương Thọ đạt nông thôn mới.

(Kèm theo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới)

 

Công khai tại: Trụ sở UBND xã và các thôn trên địa bàn xã Hương Thọ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hồ sơ được công khai tại các thôn trên địa bàn xã, trụ sở Uỷ Ban Nhân Dân xã và Đài truyền thanh xã từ ngày thông báo đến trước ngày 15/10/2022 để lấy ý kiến tham đối với Báo cáo số 1200/BC-UBND ngày 03/10/2022 của Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ.

Hình thức tham gia góp ý bằng văn bản gửi về Ủy ban nhân dân xã (qua đồng chí Lê Văn Nghi - Công chức VP-TK xã) trước ngày 15 tháng 10 năm 2022 để kịp thời tổng hợp báo cáo theo quy định.

Sau ngày 15 tháng 10 năm 2022:  Hồ sơ đề nghị xét xã Hương Thọ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được đề nghị lên cấp có thẩm quyền xem xét công nhận theo quy định.

Qúa thời hạn nói trên mọi việc tham gia ý kiến sẽ không được giải quyết./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Văn Hải
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 605.486
Truy cập hiện tại 318