Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
UBND xã Hương Thọ thông báo về việc tiến hành kê khai đăng ký nguồn gốc sử dụng đất, các giấy tờ về đất
Ngày cập nhật 14/02/2023

  UBND xã Hương Thọ thông báo đến các cá nhân, tổ chức sử dụng đất trên địa bàn xã được biết. Trên cơ sở phản ánh kiến nghị của các hộ gia đình, cá nhân liên quan diện tích các hộ đang sử dụng có chồng lấn diện tích đất của Công ty Tiền Phong.

Để có căn cứ xem xét giải quyết phản ánh kiến nghị của các hộ gia đình, cá nhân liên quan đến việc sử dụng đất... UBND xã Hương Thọ tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu, giấy tờ liên quan về việc sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân; đồng thời tiến hành xác minh cụ thể nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, mục đích, diện tích từng thửa đất.

UBND xã Hương Thọ thông báo để các hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc Tiểu khu 121, thôn Hải Cát, xã Hương Thọ có diện tích chồng lấn diện tích đất của Công ty Tiền Phong, đến tại UBND xã Hương Thọ để kê khai đăng ký nguồn gốc sử dụng đất, cung cấp các giấy tờ về nguồn gốc sử dụng đất để UBND xã tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Thời gian kê khai, đăng ký: Từ ngày 14/02/2023 đến hết ngày 01/03/2023.

Địa điểm kê khai đăng ký: UBND xã Hương Thọ, bộ phận Địa chính XD-NN-MT.

Trong thời gian kê khai đăng ký, nếu hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ gì liên quan về đất hay căn cứ chứng minh về nguồn gốc sử dụng đất thì mang theo để cán bộ thụ lý đối chiếu kèm hồ sơ.

UBND xã thông báo để các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức được rõ và tiến hành theo thời gian thông báo trên./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 605.216
Truy cập hiện tại 267