Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023
Ngày cập nhật 21/02/2023

Ngày 31/1/2023, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 28/TB-UBND về việc Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023. Cụ thể như sau:

 

THÁNG TIẾP

 

NGÀY

TIẾP

 

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

Tháng 1

05/01/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trụ sở Tiếp công dân

tỉnh (số 2 Tố Hữu)

 

 

 

 

Tháng 2

09/02/2023

 

23/02/2023

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương (bố trí bù lịch ngày 08/12/2022)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương

Tháng 3

09/3/2023

23/3/2023

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương

Tháng 4

06/4/2023

20/4/2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương

Tháng 5

 

11/5/2023

25/5/2023

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương

Tháng 6

08/6/2023

 

21/6/2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương

Tháng 7

06/7/2023

 

20/7/2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương

Tháng 8

10/8/2023

24/8/2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trụ sở Tiếp công dân

tỉnh (số 2 Tố Hữu)

 

Tháng 9

07/9/2023

 

21/9/2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương

Tháng 10

05/10/2023

 

19/10/2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương

Tháng 11

09/11/2023

 

23/11/2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương

Tháng 12

07/12/2023

 

21/12/2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương

 

Tập tin đính kèm:
thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 563.425
Truy cập hiện tại 4