Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Lấy y b kiến
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 11/10/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 18/10/2017
Xem góp ý
2Laya y kien gop y
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 16/11/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 16/11/2018
Xem góp ý
3Lấy ý kiến về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 17/11/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 24/11/2018
Xem góp ý

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 563.385
Truy cập hiện tại 4