Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
KẾ HOẠCH Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước xã Hương Thọ năm 2023  
KẾ HOẠCH Tăng cường quản lý đất đai và trật tự xây dựng năm 2023 trên địa bàn xã Hương Thọ  
KẾ HOẠCH về việc rà soát, quản lý quỹ đất công ích xã (đất 5%) trên địa bàn xã Hương Thọ
Nhằm giúp người dân có thời gian tham gia lấy ý kiến về phương án mô hình thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tổ chức lấy ý kiến người dân đến hết ngày...
Thực hiện chương trình kế hoạch hoạt động của UBMTTQ Việt nam  xã năm 2018. Nhằm để ôn lại truyền thống 88 năm ngày thành lập Mặt Trận dân tộc thống nhất Việt Nam ( 18/11/1930 – 18/11/2018) và tổ chức ngày hội Đại doàn kết dân...
Vào ngày 13 tháng 9 năm 2018, phòng Văn hóa và thông tin thị xã Hương Trà cùng với Viện quy hoạch xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND xã Hương Thọ tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân...
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 563.393
Truy cập hiện tại 2