Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
THÀNH PHỐ HUẾ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2023
Ngày cập nhật 13/02/2023

Để quyết tâm xây dựng thành phố Huế “không có ma túy, trộm cướp”, đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc của thành phố phát triển vững chắc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 03/2/2023, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 550/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch đã đưa ra các nội dung triển khai thực hiện như: Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Trung ương, các Kết luận của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới”… và các văn bản khác liên quan; Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp từng đối tượng, từng địa bàn, nhất là áp dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền; Ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác phát hiện, tố giác tội phạm, đặc biệt trên lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị; chú ý xây dựng các hòm thư tố giác tội phạm nhằm khơi gợi ý thức tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội quả quần chúng nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; Tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình tự quản đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở đã xây dựng, đồng thời nghiên cứu xây dựng mới, nhân rộng các tổ tự quản, nhất là tổ tự quản “Camara an ninh”“Liên gia  tự quản về ANTT”“Liên gia tự quản về TTĐT”“Xếp hàng đón con”“Đảm bảo trật tự đô thị”“Đảm bảo ANTT trước cổng trường học”, “Đảm bảo ANTT vùng giáo”… phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực.
   Bên cạnh đó, thường xuyên mở các đợt cao điểm trong công tác tuần tra phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cần phân tích đánh giá tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội diễn ra trên địa bàn để có kế hoạch trực gác, tuần tra phù hợp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trực gác, tuần tra; chủ động điều chỉnh hình thức, thời gian tổ chức trực gác, tuần tra phòng chống tội phạm. Huy động các lực lượng tham gia phối hợp đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự trong các dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn…
   Năm 2022, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tai tệ nạn xã hội. Nhiều mô hình điển hình tiên tiến được xây dựng, củng cố và nhân rộng phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương; xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong phong trào đấu tranh, phát hiện, tố giác, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tai tệ nạn xã hội… góp phần ổn định tình hình, kiềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, ma tuý, không để xảy ra đột biến xấu trên địa bàn. Kết quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của thành phố.
   Tuy nhiên, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Phong trào triển khai chưa đồng đều, rộng khắp, có nơi, có lúc còn mang tính hình thức, một bộ phận Nhân dân còn mất cảnh giác để tội phạm lợi dụng gây án, chưa phát huy hết ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự.
   Việc UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc năm 2023 nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; củng cố và tiếp tục xây dựng thế trận an ninh nhân dân; nắm chắc tình hình và chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng thời qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, động viên mọi tầng lớp nhân dân tự giác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác Cách mạng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ Quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông – trật tự đô thị; đề cao vai trò trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội và mọi công dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 563.403
Truy cập hiện tại 4