Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
Ngày cập nhật 15/02/2023

Ngày 13/2/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chương trình, nhiệm vụ giải pháp đề án phát triển CNNT tỉnh năm 2023, lồng ghép hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển CNNT, góp phần thực hiện tiêu đề án phát triển CNNT tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm sau: Triển khai đầu tư phát triển hạ tầng thuật cụm công nghiệp (CCN), làng nghề; Hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh cơ sở CNNT; Hỗ trợ xúc tiến thương mại và phát triển thị trường sản phẩm CNNT; Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất CNNT.

Cụ thể, đối với nội dung Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các CCN, làng nghề, sẽ triển khai các nhiệm vụ như: Công tác tích hợp phương án phát triển CCN trên địa bàn tỉnh vào Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 12/01/2022 về đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025. Triển khai Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 30/8/2022 về hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025. Tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Đối với nội dung Hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh cơ sở CNNT và phát triển thị trường sản  phẩm CNNT, sẽ tập trung vào các nội dung: Hỗ trợ một số cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đầu tư máy móc thiết bị năng lực sản xuất các ngành nghề chế biến nông lâm thủy hải sản, sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ có lợi thế và tiềm năng phát triển ở khu vực nông thôn; Lựa chọn một số cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc các nghề, làng nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ gắn với vùng nguyên liệu để hỗ trợ đầu tư  nhằm nâng cao năng lực sản xuất cạnh tranh sản phẩm CNNT; Triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đã được ban hành tại Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 26/10/2022 của HĐND tỉnh...

Đối với nội dung Hỗ trợ phát triển vùng nguyên, sẽ tập trung vào 2 nội dung chính đó là: Tiếp tục triển khai công tác quy hoạch và hỗ trợ phát triển các vùng nguyên liệu tràm tại huyện Phú Lộc, huyện Phong Điền để phục vụ sản xuất dầu tràm cho làng nghề sản xuất, chế biến Dầu tràm; nâng cao năng suất, chất lượng vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất cho Làng nghề truyền thống Đệm Bàng Phò Trạch, xã Phong Bình; vùng nguyên liệu mây tre phục vụ sản xuất các làng nghề đan lát. Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030”.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 321.472
Truy cập hiện tại 11