Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
UBND xã thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND xã 06 tháng đầu năm 2023
Ngày cập nhật 17/02/2023

Thực hiện Luật tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND xã Hương Thọ về thành lập Tổ tiếp công dân;

 

UBND  xã  tổ chức tiếp dân  06 tháng đầu năm 2023 :

1/ Tiếp công dân vào ngày Thứ 6 hàng tuần tại hội trường Trụ sở UBND  xã.

2/Tiếp Công dân thường xuyên tại bộ phận một cửa UBND xã;

3/Tiếp công dân định kỳ và đột xuất  ( sẽ có thông báo thời gian, địa điểm  cụ thể )

Thời gian:

Buổi sáng:  Từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút;

Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

( Có lịch tiếp dân kèm thèm)

          Ủy ban nhân dân xã yêu cầu cán bộ, công chức được phân công sắp xếp công việc, bám theo lịch như đã dự kiến phân công để túc trực tiếp dân tại địa điểm nói trên và có trách nhiệm chuẩn bị các hồ sơ tài liệu có liên quan để Lãnh đạo tiếp công dân./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 605.400
Truy cập hiện tại 302