Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
UBND xã Thông báo về việc đăng ký kích cầu đường bê tông giao thông nông thôn năm 2023 trên địa bàn xã Hương Thọ
Ngày cập nhật 02/03/2023

Kính gửi:

                             - BQL các thôn trên địa bàn xã;

                             - Các tổ chức, cá nhân.

 

                   Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

                   Nhằm có thống kê nhu cầu đăng ký kích cầu (nhà nước và nhân dân cùng làm) đường bê tông giao thông nông thôn năm 2023 trình UBND thành phố xem xét, quyết định. UBND xã Hương Thọ thông báo một số nội dung sau:

          1. Nội dung đăng ký

          Các đường trục thôn, đường nội đồng, kiệt xóm, ngỏ xóm… trên địa bàn xã có nhu cầu đăng ký nhà nước hỗ trợ kích cầu đường bê tông. Tiến hành họp khu dân cư, họp xóm (có biên bản họp kèm theo).

          2. Yêu cầu

          - Tự nguyện hiến đất, tài sản gắn liền trên đất để xây dựng đường bê tông và chủ động giải phóng mặt bằng (đảm bảo mặt bằng sạch nếu được bố trí đầu tư); Quy mô nền đường rộng tối thiểu 6m (Sáu mét).

          - Tự nguyện nộp phần đối ứng của người dân ngoài phần kinh phí được nhà nước hỗ trợ.

          - Thời gian thực hiện chuyển biên bản họp xóm chậm nhất ngày 01/4/2023 (nộp đến Thôn trưởng sau đó thôn trưởng tổng hợp theo thứ tự ưu tiên báo cáo UBND xã để bộ phận chuyên môn tổng hợp báo cáo). 

          3. Tổ chức thực hiện

          Đài truyền thanh xã thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh; thôn trưởng họp và thông báo rộng rãi trên địa bàn thôn.

          UBND xã đề nghị các tổ chức, cá nhân, các ngành liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 605.237
Truy cập hiện tại 271