Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Hương Thọ: Thông báo kết quả xác định mức độ thiệt hại do mưa lớn bất thường
Ngày cập nhật 28/04/2022
Ảnh kiểm tra, xác định

            Căn cứ Căn cứ  Công văn số 2214/UBND-PCTT ngày 05/4/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Huế về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ bất thường;

            Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 25/4/2022  của Ủy ban nhân dân xã Hương Thọ về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại cây lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 do mưa lớn bất thường xã Hương Thọ;

            Căn cứ Kế hoạch số 752/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND xã Hương Thọ về việc kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại cây lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 do mưa lớn bất thường xã Hương Thọ.

 

Uỷ ban nhân dân xã Hương Thọ ban hành Thông báo số 765/TB-UBND ngày 28/4/2022 Về việc công khai kết quả xác định mức độ thiệt hại cây trồng vụ Đông Xuân 2021-2022 do mưa lớn bất thường trên địa bàn xã Hương Thọ. Với các nội dung sau:

          UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG THỌ

 

Trân trọng thông báo: 153 hộ gia đình bị thiệt hại do cây trồng vụ Đông Xuân 2021-2022 do mưa lớn bất thường trên địa bàn thôn Hải Cát, thôn Liên Bằng, thôn Thạch Hàn, Hoà An được UBND xã và Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã Hương Thọ kiểm tra, rà soát để đề nghị lên UBND thành phố Huế hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai.

(Kèm theo danh sách)

 

          Tổng thiệt hại: 272.805 m2 (27,2805ha)

          Cây lúa: 271.605 m2 (27,1605ha)

          Ngô và màu các loại: 1.200 m2 (0,12 ha)

          Trong đó:

            1. Thôn Hải Cát có 99 hộ gia đình bị thiệt hại lúa và ngô, rau màu các loại với tổng diện tích 158.705 m2 (15,8705 ha) gồm: 98 hộ với diện tích 157.505 m2 (15,7505 ha) (Trong đó: thiệt hại lúa thuần tỷ lệ thiệt hại từ 30% đến 70% có 93 hộ với diện tích 151.665 m2 (15,1665 ha) và 05 hộ thiệt hại cây lúa thuần trên 70% với diện tích 5.840 m2 (0,584 ha)); 02 hộ thiệt hại ngô, rau màu các loại  diện tích thiệt hại 1.200 m2 (0,12ha) (Trong đó: 01 hộ tỷ lệ thiệt hại trên 70% với diện tích 500 m2 (0,05 ha); 01 hộ tỷ lệ thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 700m2 (0,07 ha)).

(Cụ thể có danh sách kèm theo).

          2. Thôn Liên Bằng có 26 hộ gia đình bị thiệt hại với tổng diện tích 40.850 m2 (4,085 ha) gồm có 02 hộ bị thiệt hại lúa thuần tỷ lệ trên 70% diện tích 2.000 m2 (0,2ha) và có 21 hộ tỷ lệ thiệt hại từ 30% đến 70% thiệt hại cây lúa với diện tích 38.850 m2 (3,885ha).

(Cụ thể có danh sách kèm theo).

          3. Thôn Thạch Hàn có 17 hộ gia đình bị thiệt hại với tổng diên tích 41.750 m2 (4,175 ha) gồm có có 03 hộ bị thiệt hại lúa thuần tỷ lệ trên 70% với diện tích 4.750 m2 (0,475ha) và có 14 hộ bị thiệt hại lúa thuần tỷ lệ từ 30% đến 70% với diện tích 37.000 m2 (3,7ha).

(Cụ thể có danh sách kèm theo).

          4. Thôn Hoà An có 11 hộ gia đình bị thiệt hại với tổng diên tích 31.500 m2 (3,15 ha) gồm có có 03 hộ bị thiệt hại lúa thuần tỷ lệ trên 70% với diện tích 3.000 m2 (0,3ha) và có 11 hộ bị thiệt hại lúa thuần tỷ lệ từ 30% đến 70% với diện tích 28.500 m2 (2,85ha).

(Cụ thể có danh sách kèm theo).

          Tại các thôn Hải Cát, thôn Liên Bằng, thôn Thạch Hàn, thôn Hoà An xã Hương Thọ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

          Hồ sơ đề nghị và danh sách được công khai tại thôn Hải Cát, thôn Liên Bằng, thôn Thạch Hàn, Hoà An và trụ sở Uỷ Ban Nhân Dân xã cho công chúng xem trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2022 đến ngày 03 tháng 5 năm 2022.

          Trong thời hạn trên ai có gì khiếu nại hoặc khai báo thêm thì nộp đơn tại  UBND xã và Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã Hương Thọ, để thẩm tra để giải quyết.

Sau ngày 03 tháng 5 năm 2022: 153 hồ sơ của 153 hộ gia đình đã được thông báo theo danh sách trên sẽ được đề nghị lên cấp có thẩm xem xét hỗ trợ theo quy định.

          Qúa thời hạn nói trên mọi việc khai báo thêm hoặc khiếu nại sẽ không được giải quyết./.

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Văn Hải
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 605.260
Truy cập hiện tại 276